Safe Space cup år 2

Syftet är att bygga relationer mellan unga på olika fritidsgårdar för att skapa Safe Spaces (Trygga rum). Varje fritidsgård håller i en egen turnering där de två vinnarna sedan får spela i Safe Space-cupens final på Flamman Ungdomarnas Hus.

Alla fritidsgårdar och föreningar som deltar i Safe Space-cupen kommer att få ta del av gratis workshops och utbildningar. Tillsammans med de två vinnarna från varje fritidsgård finns det möjlighet för en fritidsledare att följa med för att bredda sitt nätverk och träffa andra fritidsledare.

Safe Space-cupen riktar sig mot ungdomar 13-20 år.


Safe Space drivs av Flamman Ungdomarnas Hus och är finansierat av Allmänna  Arvsfonden. Vi arbetar långsiktigt med demokratifrämjande arbete hos unga, yrkesverksamma och verksamheter som möter unga. Vår vision är att få ungas röster hörda och utveckla kunskapsnivån hos unga gällande demokrati och deras rättigheter.


För mer information om Safe Space och Flamman, gå till flammanmalmo.se. Följ oss gärna på Instagram: Flammansfc

När? Fredag 3 Maj Kl 18.00 | Var? Flamman Ungdomarnas Hus
Anmälan safespace@flammanhyllie.se

obs! Sista anmälningsdag  29 MARS Begränsat antal platser!