Stå upp!

Stå upp! drivs av Flamman Socialt förebyggande centrum och arbetar för att stötta och lyfta unga tjejer.

Stå upp vänder sig till tjejer i åldern 13-25 som rasifieras och/eller identifierar sig som muslimer.

Stå upp! arbetar med workshops och aktiviteter för att lyfta unga tjejers röster och tankar utifrån deras eget perspektiv. Vi arbetar för att unga tjejers röster ska bli hörda av politiker och samhället. Vi arbetar med positiva, kvinnliga förebilder som på olika sätt nått framgång. Stå upp! arbetar för att stärka morgondagens kvinnliga ledare och entreprenörer. Vi arbetar med kvinnliga mentorer som själva befinner sig i ledarskapspositioner på olika sätt. Tjejerna får möjlighet att inspireras och stöttas i sitt vidare ledarskap och entreprenörskap från erfarna kvinnor som själva byggt upp sina företag och ledarskap.

Stå upp! drivs av Flamman Socialt förebyggande centrum occh startade som ett projekt i samverkan med Friends, Malmö universitet och med stöd från MUCF.

Under 2023 kommer Stå upp, under satsningen Stå upp Movement, att anordna stärkande studiecirklar och en serie av inspirationsföreläsningar – Flamman Talks. Vill du veta mer? Mejla oss på hej@flammansfc.se
Stå upp Movement får under 2023 finansiellt stöd från Kronprinsessparets stiftelse.

Stå upp!

STÅ UPP FÖR MORGONDAGENS KVINNLIGA LEDARE

En mötesplats för tjejer mellan 13 och 25 år som identifierar sig som muslimer.

Du kommer att få möjlighet att utvecklas i ditt ledarskap och ges verktyg för att nå dina mål inför framtiden. Vi vill lyfta och stärka dig och andra unga tjejer som kommer att vara framtidens ledare och entreprenörer!

Du kommer få träffa inspirerande och framgångsrika kvinnliga ledare.
De kommer att hålla föreläsningar och workshops, vara mentorer och förebilder och ge dig stöd och råd kring din väg framåt i arbetslivet.

Du kommer att få prova på nya roliga aktiviteter tillsammans med de andra tjejerna i Stå upp. Vi bestämmer tillsammans vad vi skulle vilja prova på och lära oss!

Du kommer vara med och skapa innehåll till Stå upp:s e-magasin som kommer spridas i Sverige.

Du kommer att få åka till Riksdagen i Stockholm för att träffa politiker och prata om hur vi tillsammans kan arbeta mot rasism och diskriminering.

Detta får du göra tillsammans med andra grymma tjejer.
Tillsammans skapar vi ett forum där din röst blir hörd och där vi kan stötta och stärka varandra men också påverka samhället!

Vi på Flamman har sedan 1997 arbetat för att skapa möjligheter för barn och unga. Vi arbetar för allas lika värde och för att allas röster ska bli hörda i samhället. Det gör vi bland annat genom att lyfta ungas röster och prata med politiker, både i kommunen och i Riksdagen.

Stå upp! drivs av Flamman SFC med stöd från MUCF.