Safe Space Hoppa av

Inom verksamheten Safe Space arbetar Flamman socialt förebyggande centrum med olika delar inom antidemokratiska beteenden, radikalisering och våldsbejakande extremism i samarbete med bland annat Malmö Stad, polisen och andra civilsamhällesorganisationer. Avhopparverksamheten Safe Space Hoppa Av är en del av denna verksamhet.

Safe Space Hoppa av har som övergripande mål att främja avhopp från alla typer av våldsbejakande, extrema miljöer, med särskilt fokus på religiöst profilerad extremism, högerextremism och vänsterautonoma rörelser. I Safe Space Hoppa Av arbetar vi med deltagare som uppvisar tidiga antidemokratiska beteenden och ligger i riskzon för radikalisering samt stödjer unga som redan radikaliserats genom avradikaliseringsarbete. Stödet gäller unga som redan hamnat i extrema miljöer eller anslutit sig till extrema grupper samt unga som sympatiserar med extremistiska grupper, oavsett om det är på nätet eller i fysiska former, med målet att motivera till avhopp från dessa. Verksamheten arbetar också vid behov med återvändare som refereras av exempelvis socialtjänst, polis, kriminalvård eller andra instanser. Vi arbetar också med stöd och rådgivning till föräldrar och anhöriga.

Metoden som Safe Space Hoppa Av bygger på utgår ifrån beprövad kunskap, erfarenhet och evidens för att på ett strukturerat sätt kunna hitta individuella risk- och skyddsfaktorer. Detta ligger sedan till grund för att skapa en individuell handlingsplan där arbetet går ut på att stärka skyddsfaktorer och minimera riskfaktorer.

Genom Safe Space Hoppa av stödjer vi civilsamhälle, socialtjänst, kriminalvård, polis och kommuner med expertkunskap och konsultationer för att stötta yrkesverksamma som möter personer som vill lämna extremistiska idéer och miljöer. Vi har också ett fördjupat samarbete med ett stort etablerat nätverk med offentliga förvaltningar, organisationer, föreningsliv med flera.

Safe Space Hoppa av drivs av Flamman Socialt förebyggande centrum Verksamheten Safe Space Hoppa Av finansieras med medel från Centrum mot våldsbejakande extremism (CVE).

För mer information:
safespacemalmo.se