Min röst

Min röst är ett program för ungdomar i åldrarna 13-19 år som vill jobba antirasistiskt inom något eller några av tre områden: civilsamhället, media eller politik. Det är oerhört viktigt att man som ung medborgare känner sig representerad i samhället, oavsett kön, utseende, religion, etnicitet, sexualitet eller bakgrund.

Projektet kretsar kring representation och vi erbjuder workshops och praktiska verktyg för att ungdomar ska kunna känna igen, analysera och motverka strukturell rasism – både i sin vardag och i samhället överlag.

Vi samarbetar med och bjuder in föreläsare och gäster som själv utsätts för strukturell rasism och som idag bidrar med ett intersektionellt perspektiv i frågan. De kan på ett konkret och enkelt sätt förklara koncept och begrepp som är centrala för en intersektionell analys, däribland strukturell rasism, afrofobi, islamofobi, antiromism och antisemitism. För att våra ungdomar ska få prova på att konkret påverka samhället får de tillfälle att arbeta med både Flamman och de föreläsare och gäster vi bjuder in. Vi vill ge dem verktyg för och inspiration till samhällsförändring.

Min röst finansieras av MUCF och startades upp 2017.