Me too

Me too riktar sig till unga och yrkesverksamma för att upplysa om och motverka sexuella trakasserier i skolans värld och andra arenor där barn och unga rör sig. Vi arbetar för att sprida kunskap och öka medvetenheten kring vad sexuella trakasserier är och hur det går att förebygga det.

I Me too erbjuder vi ökad kunskap och förståelse för hur sexuella trakasserier kan uttrycka sig och vart man kan vända sig för stöd. Metoden har utvecklats av socionom och samhällsvetare på Flamman och har framtagits med stöd av dialoger vi haft med elever och lärare vi mött under utbildningstillfällen.

Vi kan idag erbjuda utbildningar på flera platser i landet. Utöver utbildningar erbjuder vi även en metodhandbok för yrkesverksamma som innehåller fakta och praktiska övningar riktade till skolklasser och andra ungdomsgrupper.

Vill du också bli ambassadör för att motverka sexuella trakasserier på din skola eller arbetsplats?
Kontakta oss på hej@flammansfc.se för mer information om vår utbildning.