Projektet riktar sig mot en ung målgrupp, 16-24 år, för att öka medvetandet om problematiken bakom spelberoende och dess konsekvenser. Genom oss kan unga som är spelberoende, är på väg in i ett spelberoende eller i riskzonen få hjälp och stöd på en mängd olika sätt, beroende på just den personens problematik.

Läs mer på High Stakes hemsida – www.highstakes.se