Vi är oerhört stolt och tacksamma för att vårt arbete för Malmös (och Sveriges) barn och unga uppmärksammas.

Priset utsågs av Malmö Ideella som varje år tilldelar pris till en aktör inom den idéburna sektorn som under året bidragit till Malmös sociala hållbarhet på ett fungerande och kreativt sätt.

Motiveringen:
Genom sina breda förebyggande informationsinsatser och individuella stödprogram för unga i behov bidrar Flamman till att skapa ett tryggare och mer socialt hållbart samhälle för Malmös barn och unga.

Flamman har sedan sin start 1997 arbetat hårt för att skapa bättre förutsättningar och möjligheter för ungas framtid. Föreningen har de senaste åren gått från småskaliga projekt till en omfattande verksamhet som hanterar stora samhällsutmaningar och folkhälsoproblem så som spel om pengar, radikalisering och normbrytande
beteenden bland unga.
Under 2018 har Flamman i sin helhet utbildat 4000 unga och yrkesverksamma som arbetar med unga
i ämnen som spelproblem, antidemokratiska beteenden och radikalisering. Genom kreativa och
målgruppsanpassade föreläsningar och workshops har därför Flamman nått ut till tusentals unga i
Malmö med omnejd.

Flamman har bland annat utbildat yrkesverksamma inom skola, socialtjänst och kriminalvård. Genom ett uppsökande fältteam har Flamman även fångat upp flertalet unga i behov av stöd och motivation.

Ett stort grattis till alla vinnare under kvällen och tack till alla de andra fantastiska föreningar i Malmö som var dag bidrar till att göra Malmö ännu bättre och mer inkluderande!