Flamman expanderar och öppnar Sveriges fetaste mötesplats för barn och unga, på Möllan mitt i Malmö!

Vi växer ständigt och nu är tiden inne för att vi öppnar vårt andra Ungdomarnas Hus i staden och gör Flamman tillgänglig för fler ungdomar. Under våren slår vi upp portarna på Bergsgatan och skapar utrymme för häng, kreativa fritidsaktiviteter och en trygg plats för barn och unga i åldrarna 9 till 18 år.

Förutom en ny fet mötesplats för stadens barn och unga så får Flamman Socialt förebyggande centrum även nya större lokaler i anslutning till mötesplatsen. Där kommer vi får goda möjligheter att utveckla vårt arbete genom den rad förebyggande verksamheter som vi idag bedriver för att på olika sätt förbättra tillvaron och framtidsutsikterna för barn och unga – både lokalt och nationellt.

Genom de nya lokalerna så planerar vi även att skapa ännu mer utrymme för samverkan med andra instanser i staden, och även kunna utöka våra insatser riktade mot föräldrar och yrkesverksamma som möter barn och unga. En av Flammans framgångsfaktorer är samverkan med andra aktörer och att utbilda andra vuxna för att skapa fler trygga och bättre rustade vuxna att stötta och möta de utmaningar våra barn och unga har idag.

Ett exempel på ett gott samarbete är vårt uppsökande arbete i flera områden i Malmö och Landskrona tillsammans med Stena fastigheter som vi i och med öppnandet av Flamman Ungdomarnas hus på Möllevången nu utvecklar och stärker ännu mer.

Vi ser fram emot att välkomna er alla – både barn, unga och samarbetspartners – till vår nya mötesplats. Den kommer vara den fetaste i Sverige!

Läs Sydsvenskans artikel med Rafi Farouq, verksamhetsledare här!