Idag drar Flamman igång vårt nya arbete mot radikalisering och våldsbejakande extremism.

Efter utförliga samtal har vi även knutit an polisen som samarbetspartner utöver Malmö Stad, Rädda Barnen och Felix Unogwu. Det är viktigt att alla samhällets delar kommer samman i kampen för våra ungdomar, inklusive polisen. Enligt polis Zoran Markovic är det av största vikt att polisen är med och jobbar förebyggande och inte bara som en myndighet som griper in när incidenter redan skett. Vi ser fram emot att jobba inkluderande och långsiktigt!