Flamman Talks

Välkomna till Flamman Talks hos Företagarna Malmö kl. 18 på Baltzarsgatan 12. 

En chans att inspireras kring karriärsval, få jobbtips och förstås bjuds det mat och mingel